ANBI gegevens

Blauwe Maan
Wilhelminapark 55
5041 ED Tilburg
013 – 584 16 94 (secretariaat)

info@blauwemaan.nl

www.blauwemaan.nl

KVK nummer: 41097595

Bestuursleden:
Mw.  A.L. Miedema (voorzitter)
Mw. A. M. van Ommen (penningmeester)
Dhr. P.M.M. van der Loo
Mw. J.M.C.E. van Raak

Onze bestuurders zijn gezamenlijk bevoegd.

Directeur Blauwe Maan:

Mw. E. Roskes

Financiering en vermogensstructuur:

Stichting Blauwe Maan wordt gesubsidieerd door de gemeenten Tilburg, Gilze en Rijen, Heusden, Oisterwijk, Goirle en Dongen. Daarnaast ontvangt de stichting incidentele bijdragen van derden voor de aanschaf van materialen en/of de uitvoering van extra activiteiten. Het vermogen van Stichting Blauwe Maan bestaat uit een egalisatiereservesubsidie van de gemeente Tilburg, bedoeld om schommelingen in het exploitatieresultaat op te vangen en aan lange termijn verplichtingen jegens het personeel te voldoen. Bij beëindiging van de activiteiten van de stichting wordt een eventueel restant van de egalisatiereserve geretourneerd aan de subsidiërende gemeenten.

Beloningsbeleid Blauwe Maan:

In de organisatie werken de bestuursleden onbezoldigd.

Klik hier voor het sociaal jaarverslag over 2017.

Klik hier voor het financieel jaarverslag over 2017.

ANBI – verklaring

Blauwe Maan staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder het fiscaal nummer 8019.26.075.

Blauwe Maan

Wilhelminapark 55
5041 ED Tilburg

 

Tel:  013 – 584 16 94 (secretariaat)
E-mail: info@blauwemaan.nl

Volg ons op:

Werkgebied

Tilburg, Oisterwijlk, Heusden, Hilvarenbeek, Dongen, Goirle, Gilze en Rijen