Klachtenprocedure

Bent u niet tevreden?

We doen onze uiterste best om u zo goed mogelijk te helpen. Als we dat niet naar tevredenheid kunnen oplossen, kunt u een beroep doen op onderstaande klachtenprocedure.

Als u een klacht heeft en u er met de hulpverlener niet uitkomt, dan kunt u contact opnemen met de bestuurder/directeur van Blauwe Maan. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar info@BlauweMaan.nl. ter attentie van de bestuurder/directeur.

Als deze bemiddeling niet slaagt, kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de Raad van Toezicht van Blauwe Maan. Stuur uw brief naar Blauwe Maan, Wilhelminapark 55, 5041 ED Tilburg of naar info@BlauweMaan.nl. ter attentie van de Raad van Toezicht. U vermeldt daarin in ieder geval uw naam, adres, waar de klacht over gaat en over welke periode de klacht gaat.

De Raad van Toezicht bepaalt zijn standpunt binnen zes weken na ontvangst van de schriftelijke klacht en deelt dit vervolgens binnen een week aan u mee. Is hiermee de klacht niet afdoende behandeld, dan kunt u zich wenden tot de klachtencoördinator van de gemeente Tilburg.

Met een klacht over Blauwe maan kunt u ook bij de geschillencommissie Zorg Algemeen terecht. Hier zijn wel kosten aan verbonden.

Blauwe Maan

Wilhelminapark 55
5041 ED Tilburg

 

Tel:  013 – 584 16 94 (secretariaat)
E-mail: info@blauwemaan.nl

Werkgebied

Tilburg, Dongen, Gilze en Rijen, Heusden, Hilvarenbeek, Oisterwijk, Waalwijk en West Brabant ism
maatschappelijk werk

DonerenIBAN: NL59 INGB 0004425747