Hoe Blauwe Maan jou helpt: verschillende methodes

Bij Blauwe Maan heb jij de touwtjes in handen. Onze hulpverleners hebben een rugzak vol ervaring en een gereedschapskist vol methodes en hulpmiddelen. Hoe wij jou helpen, hangt af van jouw vraag.

Blauwe Maan biedt ondersteuning bij de verwerking van gebeurtenissen uit het verleden. Daarbij richten wij ons graag op de toekomst. Want wij weten: jij wilt zo snel mogelijk de boel terug op de rit brengen, en verder leven zonder klachten én zonder hulpverlening. Onze werkwijze is eclectisch-integratief. Dat wil zeggen dat de hulpverlener op basis van eigen ervaring een combinatie kiest van (elementen uit) beschikbare methodieken. Uiteraard in overleg met en afgestemd op jouw wensen als cliënt. Wij leggen je altijd verschillende opties of scenario’s voor. Hierbij geldt: alles wat werkt is bruikbaar, naast methodieken zetten we ook eigen inzichten en ervaringen in.

Een greep uit… 15 methodieken
Bij Blauwe Maan maken we gebruik van de onderstaande methodieken en werkwijzen. Stuk voor stuk bewezen aanpakken in de zorg en psychologie.

 • Presentiebenadering
  De afstemming tussen hulpverlener en de cliënt is de basis voor hulp en steun. De hulpverlener gaat naast de cliënt staan, niet erboven of ervoor, en kijkt wat hij of zij nodig heeft.
 • Psycho-educatie
  Slachtoffers van seksueel misbruik zijn zich niet altijd bewust van de mogelijke gevolgen van wat ze overkomen is. Daardoor ontstaat een verstoorde balans tussen draaglast en draagkracht. Onze hulpverleners leren cliënten wat de gevolgen kunnen zijn. Want bewustzijn is de eerste stap naar acceptatie of verandering.
 • Hulpverlening aan partner of familie
  Psycho-educatie is niet alleen belangrijk voor het slachtoffer, maar ook voor zijn of haar omgeving. Gesprekken benoemen gevoelens van onmacht, boosheid en onvermogen. En gaan over vertrouwen en ondersteunen. Het helpt de naaste én ook het slachtoffer.
 • Contextueel en systeemgericht werken
  We brengen een levenslijn, stamboom en/of het sociale netwerk van een cliënt in kaart. Het geeft inzicht in patronen in en invloeden op gedrag. Waar nodig kunnen we die doorbreken of verbeteren.
 • Systemisch werken
  Het systeemdenken staat symbool voor betekenisgeving van klachten in relatie tot jezelf en je omgeving. Er wordt gezocht naar balans tussen lichaam, geest, voelen en denken.
 • Method of Levels (MOL)
  Het uitgangspunt van MOL is dat mensen meestal zélf de kennis in huis hebben voor het oplossen van hun problemen. In gesprekken belichten we het probleem van verschillende kanten, zodat er steeds meer inzicht en verwerking komt.
 • Narratief werken
  Deze methode werkt als een Matroesjka-pop: een probleem wordt in het perspectief van een levensloop geplaatst. Dat helpt om anders naar problemen te kijken en zaken te benoemen.
 • Empowerment
  Onze hulpverleners helpen cliënten weer terug in hun kracht te zetten. Zodat hij of zij het eigen potentieel (weer) ziet, gelooft in eigen kunnen en vrijer in het leven komt te staan.
 • Transactionele Analyse (TA)
  Het leren kennen van eigen gedrag en dat van anderen kan cliënten helpen om interactie met anderen te verbeteren.
 • Oplossingsgericht werken
  Deze methode gaat uit van de gewenste situatie en de bijbehorende successen, competenties en mogelijkheden. En werkt daar stap voor stap naartoe.
 • Rationeel Emotieve Therapie (RET)
  Gedrag en emoties worden niet bepaald door een situatie, maar door iemands gedachten in en over die situatie. RET is een hulpmiddel om belemmerende gedachten op te sporen en te vervangen voor productievere gedachten.
 • Lotgenotencontact
  In deze methode zetten we cliënten in om andere cliënten te helpen. Een op een of in groepen. Het helpt om te praten met mensen die iets vergelijkbaars hebben meegemaakt als jij. Het zorgt voor begrip en (h)erkenning. En je doet inspiratie op over hoe je seksueel misbruik kunt verwerken.Training als herstelmethode
  Naast een-op-een begeleiding, bieden we ook groepshulpverlening. Bijvoorbeeld om je zelfbeeld te verbeteren, beter voor jezelf te leren opkomen (Assertiviteit) of met stress om te gaan (Mindfulness). Trainingen van Blauwe Maan zijn altijd onder professionele begeleiding en vinden plaats in kleine groepjes met lotgenoten.Ervaringsdeskundigheid
  30% van de medewerkers en vrijwilligers bij Blauwe Maan is ervaringsdeskundig. Zij zijn zelf (seksueel) misbruikt en hebben die ervaring verwerkt. Omdat zij zelf iets vergelijkbaars hebben meegemaakt als jij, kunnen zij zich makkelijker in jouw schoenen verplaatsen. Begrip en (h)erkenning zijn belangrijke voordelen van de inzet van ervaringsdeskundigheid. Ook delen ervaringsdeskundigen met jou wat voor hen heeft gewerkt in hun verwerkingsproces. Of ze helpen je ontdekken wat voor jou kan werken in jouw specifieke situatie, door hun ervaring als hulpverlener. Het geeft een boost voor jouw herstel.

  Een veilige omgeving
  Wat jouw verhaal ook is. En hoe je ook geholpen wilt worden… Blauwe Maan is er voor jou. De gemene deler van ál onze dienstverlening? Er is geen wachtlijst en een verwijzing is niet nodig. Wij doen er alles aan om een warme en veilige omgeving te creëren voor slachtoffers van seksueel misbruik én hun naasten. Indien gewenst kun je bij ons ook anoniem je verhaal doen.

  Meer weten? Neem gerust contact met ons op.

Blauwe Maan

Wilhelminapark 55
5041 ED Tilburg

 

Tel:  013 – 584 16 94 (secretariaat)
E-mail: info@blauwemaan.nl

Werkgebied

Tilburg, Dongen, Gilze en Rijen, Heusden, Hilvarenbeek, Oisterwijk, Waalwijk en West Brabant ism
maatschappelijk werk

DonerenIBAN: NL59 INGB 0004425747