574 CLIËNTEN IN 2021 EN ZIJ BEOORDEELDEN BLAUWE MAAN MET EEN 9

  31 mei 2022

Het jaar 2021 stond voor ons voornamelijk in het teken van het voortdurend aanpassen aan de coronamaatregelen. Veel hulpverlenen via beeldbellen en chat, online bijeenkomsten, webinars podcasts et cetera. Gedurende een paar maanden leek alles weer even normaal te zijn, konden we elkaar weer live zien en zelfs ook twee lotgenotengroepen opstarten. Dat gaf weer voldoende energie voor de volgende lockdown… Ondanks de lastige omstandigheden, heeft het team van Blauwe Maan dit jaar weer een aanzienlijk aantal ‘overlevers’ een steun in de rug kunnen geven en wist daarbij het thema seksueel geweld op de kaart te zetten. Langs deze weg willen we vooral ook de cliënten die hun verhaal hebben willen delen, hartelijk bedanken.

MEER TIJD, MEER CLIËNTEN
En er waren meer positieve ontwikkelingen. De mogelijkheid om via beeldbellen hulp te verlenen bijvoorbeeld, zal als extra aanbod blijven voor onze cliënten. Ook de online mogelijkheden van voorlichting en kennisdeling blijken een efficiënte werkwijze, die bovendien tijd uitspaart. Extra tijd, die wij heel goed kunnen gebruiken voor de hulp aan het gestaag stijgende aantal slachtoffers dat zich (ook) dit jaar bij ons aanmeldde.

#YOUTOO?
Slachtoffers van seksueel geweld zijn overlevers. Naast het misbruik wat hen is aangedaan, hebben zij veelal ook te maken met victim blaming (het slachtoffer de schuld geven) en andere afweermechanismes van omstanders – soms zelfs van hulpverleners. Wij horen vaak hoe deze reacties hen nog meer hebben beschadigd. Om die reden zijn wij met twee social designers het project #YouToo? aangegaan, dat seksueel misbruik (beter) bespreekbaar wil maken voor hulpverleners/professionals. Daarbij wordt de kennis van zowel slachtoffers als ervaren hulpverleners ingezet. Mooi was het om te zien dat ook ex-cliënten van Blauwe Maan daar graag hun bijdrage aan wilde leveren.

SEKSUEEL GEWELD AANPAKKEN
In 2021 heeft Blauwe Maan het project ‘Eerstelijns hulpaanbod voor slachtoffers van seksueel geweld in West-Brabant’ mogen uitvoeren in samenwerking met vijf maatschappelijk werk organisaties – Trema, Farent, IMW Breda, WijZijn Traverse, Surplus en met Cirkel Is Rond (ervaringsdeskundigen) – in West-Brabant. Dit project heeft ons extra doen beseffen hoe bijzonder (en kostbaar!) de hulpverlening is die wij bieden en hoeveel ervaringskennis inmiddels is opgebouwd. Kennis die wij graag in dit project hebben gedeeld. Want met het enthousiasme van de hulpverleners in West-Brabant en onze medewerkers, voelt het daadwerkelijk of we er samen voor staan om seksueel geweld ook in die regio bespreekbaar te maken en aan te pakken.

BLAUWE MAAN IN 2022: CAPACITEIT ONDER DRUK
Tot zover een kleine greep uit onze activiteiten vorig jaar. Wat betreft 2022 blijven wij uiteraard professionele hulp bieden aan slachtoffers van seksueel misbruik, online en offline. Echter, de aanhoudende publiciteit en aandacht voor seksuele grensoverschrijding leidt tot steeds meer vraag naar onze specifieke expertise en hulpverlening. Hiermee komt onze huidige capaciteit danig onder druk te staan en daarom gaan wij in gesprek met de gemeenten over de verwachting(en). Want ondertussen willen wij (ook) blijven infomeren, blijven netwerken, blijven onderzoeken en blijven doorontwikkelen. Alles om seksueel geweld bespreekbaar te maken en aan te pakken. Hoe dan ook.

Meer weten? Jaarverlsag Blauwe Maan 2021

Blauwe Maan

Wilhelminapark 55
5041 ED Tilburg

 

Tel:  013 – 584 16 94 (secretariaat)
E-mail: info@blauwemaan.nl

Werkgebied

Tilburg, Dongen, Gilze en Rijen, Heusden, Hilvarenbeek, Oisterwijk, Waalwijk en West Brabant ism
maatschappelijk werk

DonerenIBAN: NL59 INGB 0004425747