Europese Dag van het Slachtoffer 2022: STOP VICTIM BLAMING!

  21 februari 2022

Dinsdag 22 februari a.s. is het de ‘Europese Dag van het Slachtoffer’ (European Day for Victims of Crime), een dag waarop organisaties uit heel Europa aandacht vragen voor de gevolgen van misdrijven op slachtoffers en hun families. Voor Blauwe Maan een gelegenheid bij uitstek om – ook met het oog op de actualiteit – extra aandacht te vragen voor het verschijnsel victim blaming, in één adem te noemen met slachtofferschap. Want hoewel het vaak voorkomt en de laatste tijd ook veel wordt benoemd in de media, wordt victim blaming lang niet door iedereen (h)erkend.

Victim blaming = second rape
Veel slachtoffers van seksueel geweld lopen serieus vast in het leven. Oorzaak hiervan is doorgaans niet de feitelijke seksuele (mis)handeling, maar het negatieve zelfbeeld dat zij er aan overhouden; het gebukt gaan onder gevoelens van schaamte en schuld. Iemand anders – een familielid, vriend/vriendin, collega, hulpverlener etc. – kan daar, veelal onbedoeld, met een veroordeling nog een schepje bovenop doen. Door bijvoorbeeld te zeggen: “Had je maar niet alleen moeten gaan” of “Was je soms te uitdagend gekleed?” Dat noemen we ‘victim blaming’.

Gemiddeld krijgt 75% van de slachtoffers die met hun verhaal naar buiten komen minstens één beschuldigende reactie. Deze versterkt de negatieve gedachte(n) die zij al hebben over zichzelf of houdt deze in stand. De schadelijke effecten daarvan zijn enorm. Victim blaming wordt daarom ook wel second rape genoemd. En het gebeurt helaas volop, richting vrouwen, maar meer nog richting mannelijke slachtoffers (want als samenleving vinden wij dat mannen sowieso voor zichzelf moeten/kunnen opkomen).

Nog een paar voorbeelden:
* Waarom heb je je niet verweerd / geschreeuwd?
* Huh? Zo’n sterke vrouw als jij?
* Jij hebt ook altijd van die rare dingen
* Je moet ook niet met vreemden meegaan

 “Het is niet jouw schuld”
Wat velen niet weten of begrijpen, is dat mensen die seksueel misbruik hebben meegemaakt, dit soort dingen al tegen zichzelf zeggen en zichzelf hiermee kwellen. Victim blaming versterkt dat en is daarmee vaak pijnlijker en traumatischer dan het misbruik zelf. Het maakt mensen psychisch ziek en zorgt er tevens voor dat slachtoffers er niet (meer) mee naar buiten durven te komen.

Victim blaming moet stoppen! Tot slot daarom een tip voor al die mensen die niet weten wat dan wél te zeggen tegen iemand jou haar/zijn misbruikverhaal toevertrouwt: “Ik geloof je. En het is niet jouw schuld!”

Meer weten over victim blaming? https://www.youtube.com/watch?v=0ujizI3LCKI

Blauwe Maan

Wilhelminapark 55
5041 ED Tilburg

 

Tel:  013 – 584 16 94 (secretariaat)
E-mail: info@blauwemaan.nl

Werkgebied

Tilburg, Dongen, Gilze en Rijen, Heusden, Hilvarenbeek, Oisterwijk, Waalwijk en West Brabant ism
maatschappelijk werk

DonerenIBAN: NL59 INGB 0004425747