Deel 3 #YOUTOO? – werksessies op thema

  06 september 2021

DOE MEE EN DEEL!

Na hard werken en een korte vakantie om even op te laden gaan we weer van start met een nieuwe serie werksessies. We zijn toe aan een volgende stap binnen het project #YouToo?. 

Na het ophalen van alle waardevolle informatie gaat het nu om het uitdiepen van specifieke situaties en scenario’s, welke handvatten zijn er al bekend, hoe toepasbaar zijn de adviezen die ontwikkeld worden en hoe worden de nieuwe methodes ontvangen? We willen kijken naar de situaties waar jullie dagelijks in moeten functioneren en hoe we de kennis naar een zo’n toepasbaar mogelijke vorm kunnen vertalen. Want theorie is natuurlijk belangrijk, maar het kunnen toepassen van die kennis zorgt ervoor dat we echt een handreiking kunnen doen naar alle slachtoffers van seksueel geweld.

Dus bij deze onze oproep voor jouw deelname aan 1 of meer van de sessies. Kies verderop in de mail de werksessie uit waarvan jij denkt dat je het meeste ervaring mee of vragen over hebt. Dit geldt natuurlijk voor hulpverleners en mensen met ervaring want we willen juist beide kanten van de tafel kunnen horen.

We bereiden de al verzamelde adviezen en vragen voor zodat we gestructureerd langs de onderwerpen kunnen lopen en jullie kunnen aanvullen en schieten op de ideeën waar jij dat nodig vind. Het doel is dat iedereen na elke sessie met meer kennis de Zoom Call afsluit. Dus we nodigen je uit om met ons mee te leren en ons klankbord te zijn.

Voor ons is het het heel belangrijk dat alle kennis zo toegankelijk en toepasbaar mogelijk wordt, want we hebben samen met Blauwe Maan het doel geformuleerd dat we de uitkomsten van dit project een plek kunnen geven binnen de opleidingen in Nederland. Mocht je ons hiermee kunnen helpen, contacten hebben of op een andere manier een bijdrage aan willen leveren meld je alsjeblieft bij ons.

Alle hulp is welkom.

Werksessie data
Elke werksessie bespreken we twee situaties, verderop in deze nieuwsbrief beschrijven we de situaties uitgebreider voor je. De werksessies zijn digitaal en vinden plaats op de volgende momenten:

#1 – ‘Wat te bereiken in een kort gesprek’ & ‘Hoe kun je het onderwerp seksueel geweld bespreekbaar maken binnen je organisatie’
D
onderdag 2 september 18:30 – 20:00

#2 – ‘Wat is de meerwaarde van het benoemen van seksueel misbruik in een intake’ & ‘Waar aan te denken bij het afronden van een gesprek over de ervaring van seksueel misbruik’
Woensdag 8 september 13:00 – 14:30

#3 – ‘Waar rekening mee te houden bij het doorverwijzen’ & ‘Hoe later terug te komen op het onderwerp seksueel misbruik’
Donderdag 16 september 09:00 – 10:30

#4 – ‘Wat is het effect als je als hulpverlener je emoties toont’ & ‘Hoe het taboe te doorbreken, maar gelijktijdig de regie bij de cliënt te laten’
Donderdag 30 september 18:30 – 20:00

Neem deel aan één of meerdere werksessies en meld je aan door naar info@anneligtenberg.nl te mailen.


De situaties uitgelegd

Wat te bereiken in een kort gesprek
Hulpverleners zijn gebonden aan gekaderde sessies met de cliënten. Een huisarts, therapeut en verloskundige hebben  maar een paar minuten per sessie en hebben een wachtkamer vol met de volgende patiënten. Wat als er seksueel misbruik ter sprake komt?

Hoe kun je het onderwerp seksueel geweld bespreekbaar maken binnen je organisatie
Er rust een taboe op de het praten over seks, seksualiteit en al helemaal seksueel geweld. Dit is maatschappij breed. We zijn het simpelweg niet gewend. Het is dus niet gek dat ook hulpverleners als het niet hoeft het onderwerp onbewust uit de weg gaan. De vraag is welke handvatten kun je inzetten om dit onderwerp toch regelmatig op de agenda te krijgen tijdens, team overleggen, werk besprekingen, etc. Want alleen door er meer over te praten zal het onderwerp makkelijker te benoemen worden.

Wat is de meerwaarde van het benoemen van seksueel misbruik in een intake
Iemand komt voor het eerst bij een psycholoog, een maatschappelijk werker of een fysiotherapeut. Vraag je wel of niet naar ervaringen met seksueel misbruik in de intake? Hoe zorg je als hulpverlener ervoor dat er ruimte is om seksueel misbruik bespreekbaar te maken voor de cliënt, of hoe zorg je ervoor dat er ruimte is voor de cliënt om diens grenzen rond bijvoorbeeld aanraking aan te geven?

Waar aan te denken bij het afronden van een gesprek over de ervaring van seksueel misbruik
Hoe eindig je als hulpverlener een gesprek met een cliënt over diens seksueel misbruik? Hoe check je of er op teruggekomen moet worden, hoe iemand de afspraak uitloopt en indien nodig opgevangen wordt? Het is en blijft een beladen onderwerp wat af en toe een hoop losmaakt en vaak niet  in één keer klaar is. Welke vragen zijn goed om te stellen om te zorgen dat je cliënt en jij hetzelfde verwachten voor eventuele volgende contactmomenten?

Waar rekening mee te houden bij het doorverwijzen
Waar verwijs je een cliënt naar door en hoe bereid je diegene daarop voor, want als verloskundige, zorgmedewerkers, huisarts, verslavingscoach of een van de vele beroepen die in aanraking komen met slachtoffers van seksueel geweld ben jij niet de persoon die deze thematiek bij een cliënt gaat oplossen. Daarnaast kan het een gevoelige kwestie zijn zowel voor de hulpverlener als voor de cliënt. Waar kan je allemaal rekening mee houden en welke vragen zijn goed om te stellen?

Hoe later terug te komen op het onderwerp seksueel misbruik
Veel mensen met ervaring geven aan het prettig te vinden als een hulpverlener na een periode zelfstandig terugkomt op wat voor een rol het seksuele geweld, en de emoties die daarbij komen kijken, nu een rol spelen, maar uit de praktijk blijkt dit een zeldzaamheid. Hoe in te spelen op deze verwachting of hoe te communiceren wat er verwacht kan worden.

Wat is het effect als je als hulpverlener je emoties toont
De verhalen die de hulpverlener krijgt te horen zijn aangrijpend. De kans dat het je als decaan, therapeut of arts emotioneert is aanwezig. Wat te doen met deze emoties? Wil de cliënt wel of niet deze emoties zien? Wil je de emoties als hulpverlener wel of niet laten zien?

Hoe het taboe te doorbreken, maar gelijktijdig de regie bij de cliënt te laten
De regie moet bij de cliënt liggen, maar hoe weet de cliënt dat ze kan praten over een onderwerp dat taboe is en waar, waarschijnlijk, al jaren over gezwegen wordt? Wat kan je doen om te laten zien dat dit onderwerp gemeld kan worden zonder dat je cliënten afschrikt? Het is een lastig balans. Als tandarts bijvoorbeeld, moet je iemand intiem aanraken in totale overgaven, wat zou je kunnen vragen? Als therapeut zul je het onderwerp zelf veelal moeten introduceren, maar wat is een goede manier? Of als GGD instelling ben je in potentie de perfecte signaleerder voor deze problematiek, maar hoe toon je dit als organisatie?

We kunnen niet genoeg benadrukken dat de diversiteit van input ontzettend belangrijks is. We willen graag leren en zo zorgvuldig mogelijk alle kennis delen. Ken jij iemand die zeker zou moeten weten van dit project? Zou je dan deze nieuwsbrief willen doorsturen?

Subscribe now

Heel erg bedankt voor het lezen en we hopen je snel weer te zien.

Groeten,

Anne en Mats

Blauwe Maan

Wilhelminapark 55
5041 ED Tilburg

 

Tel:  013 – 584 16 94 (secretariaat)
E-mail: info@blauwemaan.nl

Werkgebied

Tilburg, Dongen, Gilze en Rijen, Heusden, Hilvarenbeek, Oisterwijk, Waalwijk en West Brabant ism
maatschappelijk werk

DonerenIBAN: NL59 INGB 0004425747