Alle onvrijwillige seks wordt strafbaar als verkrachting

  09 november 2020

Goed nieuws! Als het aan minister Grapperhaus ligt, worden binnenkort álle vormen van onvrijwillige seks gezien als verkrachting en daarmee strafbaar als een ernstig misdrijf. In een eerder wetsvoorstel wilde hij nog een onderscheid maken tussen seks tegen de wil (zonder dwang of geweld) en verkrachting, maar dat plan stuitte op veel kritiek, zowel in de Tweede Kamer als in de samenleving.

“Seksueel grensoverschrijdend gedrag komt te veel voor”, schrijft Grapperhaus aan de Tweede Kamer. “En de gevolgen voor slachtoffers zijn vaak verwoestend en langdurig. Seks hoort altijd vrijwillig en gelijkwaardig te zijn. Dat is de norm. Als hiervan geen sprake is en onvoldoende rekening wordt gehouden met de positie van de ander, dan wordt dit in de nieuwe wetgeving aangemerkt als verkrachting.”

Geen ‘nee’ is nog geen ‘ja’
De minister van Justitie en Veiligheid wilde aanvankelijk dat de nieuwe wet verschil maakte tussen seksuele misdrijven zonder en met dwang of geweld. Maar de VVD kon daar niet mee instemmen en wees erop dat de meeste verkrachtingen worden gepleegd door een bekende van het slachtoffer, dat soms bang is om zich te verzetten. Ook gedrogeerde slachtoffers kunnen zich vaak niet uiten of  verzetten. En zonder verzet is dwang of geweld moeilijk aantoonbaar.
Echter, geen ‘nee’ betekent nog geen ‘ja’.

Ondergrens
Grapperhaus heeft gehoor gegeven aan de kritiek en vindt nu dat mensen ook strafbaar moeten worden voor verkrachting als ze konden weten dat iemand geen seks wilde, maar daar niet naar handelden. Het criterium dat er alleen sprake is van verkrachting als er dwang of geweld aan te pas komt, wordt dan ook geschrapt en daarbij wordt er een “ondergrens” opgenomen in de nieuwe wet. Als iemand op grond van bijvoorbeeld (non-)verbale signalen behoort te weten dat een ander geen seks wil, maar daar geen rekening mee houdt, kan die persoon straks strafbaar worden gesteld voor “schuld aan verkrachting”. Door deze ondergrens wordt de drempel voor strafbaarheid voor onvrijwillige seks verlaagd en kunnen slachtoffers in meer situaties aangifte doen van verkrachting. Steunbewijs, zoals sporen op het lichaam, camerabeelden of WhatsApp-berichten, kan het verhaal van een slachtoffer ondersteunen.

Grapperhaus heeft de aangepaste versie van zijn wetsvoorstel bijna klaar. Hij wil het in december in een internetconsultatie voorleggen aan de burgers. Daarna buigen de Tweede en Eerste Kamer zich erover.

(bron: nos.nl)

Blauwe Maan

Wilhelminapark 55
5041 ED Tilburg

 

Tel:  013 – 584 16 94 (secretariaat)
E-mail: info@blauwemaan.nl

Werkgebied

Tilburg, Dongen, Gilze en Rijen, Heusden, Hilvarenbeek, Oisterwijk, Waalwijk en West Brabant ism
maatschappelijk werk

DonerenIBAN: NL59 INGB 0004425747