Verkrachting vaak niet vervolgd

  20 februari 2020

Meldingen van verkrachting leiden vaak niet tot vervolging en veroordeling van de verdachten. Bij de politie worden de meeste meldingen niet omgezet in een aangifte en ruim de helft van de aangiften wordt door justitie geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. Bovendien wordt naar schatting 70 procent van de zedenincidenten überháupt niet gemeld bij de politie…

Dat alles blijkt uit cijfers over de eerste 9 maanden van 2019 die het Algemeen Dagblad bij politie, justitie en rechtbanken heeft opgevraagd. Slechts 37 procent van de meldingen van verkrachting bij de politie leidt daadwerkelijk tot een aangifte (dat is iets minder dan in de jaren daarvoor). Volgens de politie kan dat zijn omdat een verhaal niet klopt, een strafbaar feit ontbreekt of moeilijk aantoonbaar is, of omdat een slachtoffer afziet van aangifte. Daarnaast stranden veel zaken tijdens het onderzoek. Van de zaken die wel naar het Openbaar Ministerie gingen, werd 58 procent geseponeerd. “In zedenzaken is bewijs regelmatig lastig’’, verklaart een woordvoerster van het OM.

Afzien van aangifte
Wie nu aangifte wil doen van verkrachting, krijgt eerst een informatief gesprek waarbij de politie globaal uitlegt wat een aangifte met zich meebrengt, welke hulpverlening mogelijk is en hoe lang het geheel in beslag zal nemen. Na zo’n gesprek ziet 62 procent van alle verkrachtingsslachtoffers uiteindelijk af van aangifte.“Dat betekent niet dat de politie slachtoffers ontmoedigt vervolgstappen te zetten”, zegt zedenexpert Yet van Mastrigt van de Nationale Politie, “maar het gesprek met de politie kan het slachtoffer wel op andere gedachten brengen. Als de verdachte een bekende is, worstelen slachtoffers met schuldgevoel of loyaliteit. We worden soms ook geconfronteerd met verhalen die niet kloppen of waar de waarheid in het midden ligt.’’

Stijgend aantal dossiers
Daarbij is de werkdruk bij de zedenpolitie (te) groot. Het aantal dossiers steeg de afgelopen drie jaar van 2700 naar 3400. In oktober vorig jaar had de politie 945 zaken die al langer dan een half jaar in behandeling waren, waarvan 90 langer dan twee jaar. Ook moet er steeds vaker digitaal onderzoek worden gedaan. Dat is tijdrovend werk, waardoor afronding van een onderzoek langer duurt. Naar verwachting zal de invoering van een nieuwe zedenwet, die seks tegen iemands wil altijd strafbaar stelt, de politie nóg meer werk opleveren. Van Mastrigt: “Ik verwacht jaarlijks honderden extra onderzoeken en meer aangiften van slachtoffers.’’

Niet gehoord of geloofd
Ondertussen echter, wordt naar schatting 70 procent van de zedenincidenten helemaal nooit gemeld. In 2017 bleek uit onderzoek dat de haalbaarheid van een zaak voor velen een belangrijke reden is geen aangifte te doen. Daarnaast vindt men een strafproces emotioneel zwaar, is vervolging of veroordeling geen garantie en spelen angst en schaamte een belangrijke rol. Bovendien verklaren veel slachtoffers slechts weinig vertrouwen te hebben in de politie; zij voelen zich niet gehoord of geloofd. Momenteel doet de Inspectie Justitie en Veiligheid daarom onderzoek naar de bejegening van zedenslachtoffers door de politie en het OM.

Een 28-jarig zedenslachtoffer uit Rotterdam besloot uiteindelijk wel aangifte te doen en heeft daar geen moment spijt van gehad. “Het schaadt je niet. Het ergste wat kan gebeuren is dat de dader niet wordt veroordeeld. Niet omdat je geen gelijk hebt, maar omdat er geen bewijs is.”

 

Bronnen: Brabants Dagblad en NOS website, 11-02-2020

Blauwe Maan

Wilhelminapark 55
5041 ED Tilburg

 

Tel:  013 – 584 16 94 (secretariaat)
E-mail: info@blauwemaan.nl

Werkgebied

Tilburg, Dongen, Gilze en Rijen, Heusden, Hilvarenbeek, Oisterwijk, Waalwijk en West Brabant ism
maatschappelijk werk

DonerenIBAN: NL59 INGB 0004425747