Nieuwe onderzoeken naar aard en omvang seksueel grensoverschrijdend gedrag en geweld

  13 augustus 2019

Het kabinet start aan aantal nieuwe onderzoeken om meer inzicht te krijgen in de aard en de omvang van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. De onderzoeken richten zich zowel op fysiek als online seksueel grensoverschrijdend gedrag, bij minderjarigen en volwassenen.

Eind maart sprak PvdA-er van den Hul haar zorgen uit over het onderzoek van Rutgers, Soa Aids Nederland en GGzE1 waarin wordt aangegeven dat een kwart van alle meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) wordt gedwongen tot seksuele handelingen. In april sprak vervolgens de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap haar zorgen uit over de stijging van het aantal meldingen bij vertrouwensinspecteurs van seksueel misbruik en discriminatie in of rond de scholen in het schooljaar 2017-2018. In beide gevallen werd het kabinet om een reactie gevraagd.

Maatregelen
Het kabinet heeft inmiddels gereageerd: ook zij vindt deze bevindingen zorgelijk. Om seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld te voorkomen en aan te pakken, worden verschillende preventieve maatregelen binnen en buiten het onderwijs getroffen. Daarnaast worden er ook maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat er, als er sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, adequaat gereageerd wordt en hulp wordt geboden waar nodig.

Onderzoeken
Het kabinet heeft ook besloten om een aantal onderzoeken te starten.

  • In het najaar van 2019 vindt er een literatuuronderzoek plaats naar online seksueel geweld om de lopende initiatieven in kaart te brengen en eventuele vervolgstappen te initiëren.
  • Het kabinet onderzoekt de mogelijkheid om vanaf 2020 tweejaarlijks een monitor seksueel geweld uit te voeren om periodiek inzicht te krijgen in de omvang en aard van deze problematiek.
  • De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen publiceert iedere twee jaar een slachtoffermonitor seksueel geweld, met onder meer justitiegegevens om zicht te krijgen op de aard en omvang van seksueel misbruik van minderjarigen.

Meer weten over de onderzoeken en de andere maatregelen? Lees dan de volledige kamerbrief.

Blauwe Maan

Wilhelminapark 55
5041 ED Tilburg

 

Tel:  013 – 584 16 94 (secretariaat)
E-mail: info@blauwemaan.nl

Werkgebied

Tilburg, Dongen, Gilze en Rijen, Heusden, Hilvarenbeek, Oisterwijk, Waalwijk en West Brabant ism
maatschappelijk werk

DonerenIBAN: NL59 INGB 0004425747